Mobiliari urbà


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades per equipaments urbans: Lluminàries amb captador solar circular, escocells, pilons, norais, pilones, guies podo-tàctils, plaques de senyalització, pictogrames, jardineres, etc. Mobiliari urbà fabricat a mida amb diferents materials i acabats: fosa dúctil, acer Inoxidable, formigó prefabricat, pedra natural sinteritzada i gres porcellànic.