Tapes fosa dúctil


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions en tapes i reixes de Fosa Dúctil: tapes de pou de registre, tapes de servei, canals, reixes, pericons, embornals i boneres; Per a sistemes de sanejament, drenatges, canalitzacions enterrades, desembussos, clavegueram, cisternes, obra pública, ports, aeroports, tapes per abalisament de pistes d’aterratge, ferrocarrils, túnels, infraestructures, etc. Estem especialitzats amb tapes i reixes per zones aeroportuàries i portuàries, amb transit de vehicles pesats fins a F900.

  • Tapes i reixes per a diferents càrregues de trànsit A15 – B125 – C250 – D400 – E600 – F900
  • Tapes de fosa amb obertura assistida amb pistons o molles d’acer Inoxidable AISI304
  • Tapes de fosa dúctil antilliscants, per reomplir, articulades, amb xarneres i assistides.
  • Tapes de fosa GJS 500-7, estanques, amb juntas de NBR y cargols de tancament.
  • Fabricat a Europa, es pot personalitzar amb el logo o inscripció desitjada.
  • Tapes homologades i certificades segons la norma UNE EN-124

Link de Fonderies Dechaumont para descarregar els catàlegs.