Tapes fosa dúctil


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions en Pilones, Bites d’amarratge i Norais 150 Tones de tracció. Tapes i reixes de Fosa Dúctil: tapes de pou de registre, tapes de servei, tapes modulars, canals, reixes, pericons, embornals i boneres; Per a sistemes de sanejament, drenatges, canalitzacions enterrades, desembussos, clavegueram, cisternes, per obra pública, ports, aeroports, tapes per abalisament de les pistes d’aterratge, ferrocarrils, túnels, infraestructures, xarxes elèctriques, etc. Estem especialitzats amb tapes articulades, amb xarneres i assistides amb pistons o molles d’acer Inoxidable AISI 304, per zones aeroportuàries i ports, amb transit de vehicles pesats fins a F 900; Tapes homologades i certificades segons la norma UNE EN-124; Es pot personalitzar amb el logo o inscripció desitjada; Fabricat a Europa.