Tapes alumini


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades de tapes, “sumiders” i embornals d’alumini de fosa, per a comptadors, escomeses, claus de pas, sistemes de sanejament, drenatge, conduccions de fluid, desembussos, clavegueram, cisternes, obra publica, arquetes, etc.

  • Marcs i tapes de registre estanques, hermètiques, antiolors, fabricades amb alumini de fosa.
  • Tapes estanques per arquetes amb diferents tipus de càrrega de transit, llises o per reomplir.
  • Tapes de tancament hermètic total, amb junta EPDM/NBR u amb altres elastòmers.
  • Tapes de alumini de fosa, estanques i patentades amb la patent P – 201531212
  • Tapes no estanques per a comptadors, escomeses i altres tancaments verticals.
  • “Sumiders” de Alumini de fosa, pintat lacat d’acord a la petició del client.