Empresa


Polysitec® és una empresa amb una àmplia experiència en la gestió i promoció comercial nacional i internacional. Els materials, col·laboradors, empreses productives i companyies afins han estat seleccionades basant-se en la responsabilitat social, les bones pràctiques, el compromís mediambiental, la qualitat, la innovació, la durabilitat i el cost eficient. Les activitats professionals de Polysitec són: la promoció, la mediació i la gestió comercial de forma continuada i directe de les fàbriques, actuant com Agent Comercial independent. Sense intermediaris, facturació i garanties directe del fabricant.