Material piscines


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una estudiada i acurada selecció de materials per la construcció i equipament de piscines. Paviments i revestiments porcellànics, paviments sinteritzats, tarimes, gresite, mosaics, ceràmica anti-bacteriana, pedra natural, sistemes de drenatge, tapes per depuradores enterradas, tapes estanques i canalitzacions d’acer inoxidable, tapes Inox assistides per accés a soterranis i depuradores; Equips per fer hidroteràpia i gimnàstica aquàtica o aquagym, bicicletes, aquabikes, trampolins i cintes per córrer dintre de la piscina, fabricats per AquaNess