Panell composite


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar panells composite o taulers tècnics lleugers, hidròfugs i personalitzats per a bastides i encofrats de alt rendiment, terres de embarcacions, carrosseries lleugeres i “trampilles” o trapes de bastides. És un panell composite monobloc termo consolidat (sense adhesius), format per un nucli estructural PP escumat amb tecnologia pròpia o de PET escumat reciclat amb al qual s’hi termo consoliden unes pells de GMT conjuntament amb un film superficial de PP (Polipropilè) per a personalitzar l’acabat superficial LLIS o ANTILLISCANT desitjat.

 • GMT o Glass Mat Thermoplastic, son fibres de reforç barrejades amb fibres termo-plàstiques.
 • Superfície de PP: Resisteix l’ALKALIS del formigó, 200-300 usos i segueixen funcionant.
 • Superfície antislip: DIN 51130 està en el nivell R12 (µ en sec = 0.85, µ en mullat = 0.70).
 • Resistència a l’abrasió: DIN 53799, el Polipropilè és 10 cops més resistent que el plywood.
 • Resistència ambiental: Resistència a els UV, <0.05% d’absorció d’aigua (7 dies-ISO DIS62).
 • Resistència impacte: Supera test d’impacte bola metall 100kg tirada de 2.5m d’altura.
 • Resistència i seguretat: Col·lapse o trencaments espontanis no són possibles, no és podreix.
 • Deflexió: L’adequada, no es deteriora, no perd les propietats mecàniques amb l’ús.
 • Water resistant: Es poden clavar claus, foradar-lo, tallar-lo, la humitat no l’afecta.
 • Lleugeresa: Sempre pesa 500kg/m³ per a 10mm de gruix, el nucli és de cèl·lula tancada.
 • Avantatges: Per a zones humides, es neteja fàcilment, millora costos de logística i producció.
 • Fabricació: Per a empreses amb grans consums, és personalitza el gruix, color i rigidesa.

Comentaris: El nombre de cicles d’encofrat està vinculat a les experiències de clients, això no constitueix cap garantia per part del fabricant ja que la quantitat d’usos, igual que en el cas del plywood, depèn molt del sistema d’encofrat i de la manipulació en l’obra.

Més informació