Tapes composite


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions de canalitzacions fabricades amb polipropilè (PP) i formigó polimèric, tapes composite de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i amb poliuretà reforçat amb fibra de vidre, son antilliscants, estanques, lleugeres i resistents a la càrrega fins a D400, d’acord a la norma EN 124. Les tapes de composite HERMELOCK es fan servir per a tapa d’arqueta de les estacions de servei de hidrocarburs, gasolineres, petroquímiques, ports, passeigs marítims, piscines, depuradores EDAR, obra civil, granges solars, etc.

Link de Hermelock per descarregar dades tècniques (Group BSI).