Tapes composite


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions de canalitzacions fabricades amb polipropilè (PP) i formigó polimèric, tapes composite de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i amb poliuretà reforçat amb fibra de vidre, son antilliscants, estanques, lleugeres i resistents a la càrrega fins a D400, d’acord a la norma EN 124. Les tapes de composite es fan servir per a tapa d’arqueta de les estacions de servei de hidrocarburs, gasolineres, petroquímiques, ports i passeigs marítims, piscines, depuradores EDAR, obra civil, etc.