Empresa


Polysitec® és una empresa amb una àmplia experiència en productes i processos industrials, especialitzats en nous sistemes i sinergies tècniques per a sectors estratègics. Tots els materials, col·laboradors, empreses productives i companyies afins han estat seleccionades basant-se en la responsabilitat social, bones pràctiques, compromís mediambiental, qualitat, innovació, durabilitat i cost eficient. Les activitats de Polysitec són: la promoció, mediació i gestió comercial de forma continuada i directe de fàbrica, actuant com Agent Comercial independent.