Paviments urbans


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments urbans de pedra natural sinteritzada STONE20Sns i formigó sinteritzat SILENT12Sc. Dissenyats per millorar la qualitat de vida en els entorns urbans, facilitar-ne la neteja i reduir la contaminació acústica urbana, per la gran duresa, durabilitat, resistència a la compressió, a l’impacte i a l’abrasió son adients per fer servir a: voreres, rampes, pàrquings, places i avingudes, passeigs i ports marítims, aeroports, gasolineres, piscines, terres industrials, etc.

  • Resistents a glaçades, a productes químics i a les taques classe 5 (UNE 10545-4).
  • Superfície antilliscant, RD de 55 a 70; Classe 3 – R11 A+B+C – (DIN 511130).
  • Sense absorció d’aigua (<0,05%), no porosos i son dissipatius – ESD amb 10⁶Ω.
  • Anti-bacteriològics, anti-xiclets, calefactats per poder eliminar el gel o la neu.