Paviment urbà


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments urbans de pedra natural i/o formigó prefabricat. Dissenyats per millorar la sostenibilitat, la qualitat de vida i l’estètica en els entorns urbans, son reciclables i/o fabricats amb material reciclables, son resistents, permeables, antilliscants i tenen bon confort tèrmic; Es poden personalitzar fàcilment i tenen un baix consum d’energia en la extracció i/o fabricació; Rajoles, panots, lloses, llosetes, llambordes, vorades, etc., son fàcils de instal·lar, amb junta, sense junta, per vegetació i gespa, tàctils, etc.