Tapes i Reixes


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades per canalitzacions, sistemes de drenatge i tapes de registre per a arquetes. Tapes estanques o no, canals, canalines, claveguerons, boneres sifòniques, embornals, reixes, tapes d’acer Inoxidable, assistides amb pistons de gas, per el tancament i apertura assistida, tapes per reomplir, antilliscants, per a transit de vianants A15 fins a F900. Per a la conducció de fluids, clavegueram, cisternes, pous, gasolineres, per a desembussos, infraestructures, obra publica, ports, aeroports, pistes d’aterratge, estacions de metro, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica, xarxa de gas, túnels, industries càrnies, químiques, cuines, depuradores de  piscines, cellers, tapes de comptador, tapes registre de paret, etc. Fabricades amb diferents materials: acer inoxidable Aisi 304 o Aisi 316, acer galvanitzat en calent, acer electrozincat, fossa dúctil, alumini i composite.