Varioline PP


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar VarioLine® panell mono-bloc d’escumat termoplàstic fabricat en sèrie mitjançant un procés de motlle tancat i injecció del material, aconseguint així el panell en un sol pas. El material termoplàstic injectat pot ser PPC (polipropilè copolímer), PPH (polipropilè homopolímer) o PE (polietilè). És un panell monobloc de densitat variable, amb les cares externes no poroses, les quals són més compactes, mantenint així la geometria escumosa de la cèl·lula tancada en el seu nucli. Aquestes zones més compactes arriben a un espessor aproximat de 1,5mm. És un panell lleuger, resistent a l’aigua, als productes químics, al vapor, als rajos UV, disposa de certificació alimentària i és totalment reciclable. És un bon candidat per a aplicacions exteriors, encofrats lleugers, agropecuària, granges, ambients aquàtics, mobiliari, personalització de vehicles i autocaravanes. A més a més, les cares exteriors no poroses i l’escuma de cel·la tancada fan que el material no sigui un focus de bacteris.

Més informació al web de Polymerpark.de