Paviments urbans


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments urbans de material porcellànic tècnic tot massa, de pedra natural sinteritzada STONE20Sns de 20mm de gruix i formigó sinteritzat SILENT12Sc de 12mm de gruix. Son paviments dissenyats per millorar la qualitat de vida en els entorns urbans, facilitar-ne la neteja i reduir la contaminació acústica urbana, per la gran duresa, durabilitat, resistència a la compressió, a l’impacte i a l’abrasió son adients per fer servir a: voreres, rampes, guals, pàrquings, zones de frenat, peatges d’autopistes, places i avingudes, passeigs i ports marítims, zones aeroportuàries, gasolineres, platges de piscines, per paviments tàctils, podotàctils o tacto visuals de diferents colors, etc.

  • Stone 20 Sns: resistència a la flexió de 42 N/mm² i força al trencament 11.050 N (UNE 10545-4).
  • Silent 12 Sc: resistència a la flexió de 50 N/mm² i força al trencament 5.020 N (UNE 10545-4).
  • Resistents a glaçades, a productes químics i a les taques classe 5 (UNE 10545-4).
  • Superfície antilliscant, RD de 55 a 70; Classe 3 – R11 A+B+C – (DIN 511130).
  • Sense absorció d’aigua (<0,05%), no porosos i son dissipatius – ESD amb 10⁶Ω.
  • Anti-bacteriològics, anti-xiclets, calefactats per poder eliminar el gel o la neu.

Més informació