Edificació


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una estudiada i acurada selecció de materials per la construcció, paviments, revestiments i altres recursos pel disseny i la edificació, directe de fàbrica. La llarga experiència i el coneixement acumulat de les nostres representades fa possible un assessorament seriós; A més de gres porcellànic i materials ceràmics de firmes Italianes, disposem d’altres marques i productes: marbres i granets. paviments tècnics anti-àcids, paviments sinteritzats, pedra artificial per a cases pasives o passivhaus, parquets vinílics, mosaics, aixetes, accessoris de bany i altres complements i solucions personalitzades per projectes globals d’edificació.

Aquestes son algunes de les marques que els hi podem oferir: BLUSTYLE – CASALGRANDE PADANA – CAESAR – COTTO D’ESTE – DELCONCA – ENERGIEKER TH2 – EKXTREM – GIGACER – MARAZZI – MASSIMA – REFIN – SICHENIA – VERSACE – GARDENIA ORCHIDEA – RONDINE – FLORIM – FLOOR GRES – CEDIT – CASAMOD – CASA DOLCE CASA – CERIM – REX – BIOPIETRA – SCELAVI – IWW – REVIGRES – ACCESS – DURSTONE – PROVENZA – ASCOT – BIOSCARE – FONDOVALLE – SALVATORI – BISAZZA – GIARETTA – MIRAGE – CAYENNE – HORUS ART – PATINA – SKY – IMPRONTA – KERLITE – PASTORELLI – VITROGRES – KRONOS – DOM – KROM – PETRACER’S – PIETRAVIVA – UGONOVARO – ANTICATO – TIMBERTECH –