Paisatgisme


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una àmplia gamma de solucions per al Medi Ambient i paisatgisme. Revegetació, restauració mediambiental, serveis de enginyeria i consultoria mediambiental, creació de zones verdes, etc.

  • Dissenys personalitzats, assessorament, execució integral i manteniments.
  • Recuperació mediambiental de rius, canteres i zones verdes deteriorades, revegetació.
  • Sistemes de recollida  d’aigües pluvials, basses de decantació, filtració, reutilització.
  • Millora de la gestió de l’aigua i lluita contra la desertització.
  • Jardins, teulades, cobertes vegetals i murs vegetals autoportants.