Biodepuració


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar solucions per la eco – depuració d’aigües residuals amb basses, aiguamolls i llacunes artificials. Entorn aquàtic amb plantes inserides en un sistema de flux superficial, flux sub-superficial o flotants amb la vegetació suportada per un manta de material orgànic. Vegetació macrófita i halófita, que afavoreix els processos biològics, físics i químics que van depurant progressivament l’aigua; Eco-Bio sistema de depuració sense olors, integrat, estètic, versàtil sostenible i amb un mínim cost de manteniment i instal·lació.

  • Dissenys personalitzats, assessorament, execució integral i manteniments.
  • Sistema senzill que substitueix o complementa las tradicionals EDAR.
  • Crea entorns ecològics, fixador natural de CO2, sense emissió de GEI.
  • Baixa tecnificació, cost reduït, gran durabilitat i baix risc de col·lapse.
  • Pot servir com a sistema de tractament terciari de les grans EDAR.
  • Per a la depuració en comunitats de menys de 1000 habitants.
  • Per a càmpings, hotels, urbanitzacions aïllades, estanys, etc.
  • Par a lixiviats agró-industrials i abocadors de residus sòlids.