Tapes composite


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions de canalitzacions fabricades amb polipropilè (PP) i formigó polimèric, tapes composite de polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) i amb poliuretà reforçat amb fibra de vidre, son antilliscants, estanques, lleugeres i resistents a la càrrega fins a D400, d’acord a la norma EN 124. Les tapes i canalitzacions de composite es fan servir a les instal·lacions de hidrocarburs, gasolineres, petroquímiques, ports, passeigs marítims, piscines, depuradores EDAR, obra civil, granges solars, etc.

Link de Hermelock per descarregar dades tècniques (Group BSI).