Tapes fosa dúctil


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades en tapes i reixes de Fosa Dúctil: tapes de pou, tapes hidràuliques, tapes de servei, canals, reixes, embornals, voreres de fosa i boneres per a sistemes de sanejament, drenatge, conducció de fluids, desembussos, clavegueram, cisternes, obra pública, ports, aeroports, infraestructures, etc. Estem especialitzats amb tapes i reixes per zones aeroportuàries i portuàries, amb transit de vehicles pesats fins a F900 – 900 KN – 90 TM

  • Tapes i reixes per a diferents càrregues de trànsit A15 – B125 – C250 – D400 – E600 – F900.
  • Tapes de fosa amb obertura assistida amb pistons o molles d’acer Inoxidable AISI304.
  • Tapes de fosa dúctil antilliscants, per reomplir, articulades, amb xarneres i assistides.
  • Fabricació Europea, es pot personalitzar amb el logo o inscripció desitjada.
  • Tapes homologades i certificades segons la norma UNE EN-124.

Link de Fonderies Dechaumont para descarregar els catàlegs.