Tapes i Reixes


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades per canalitzacions, sistemes de drenatge i tapes de registre per a arquetes. Tapes estanques o no, canals, canalines, claveguerons, boneres sifòniques, embornals, reixes, tapes d’acer Inoxidable, assistides amb pistons de gas, per el tancament i apertura assistida, tapes per reomplir, antilliscants, per a transit de vianants A15 fins a F900. Per a la conducció de fluids, clavegueram, cisternes, pous, gasolineres, per a desembussos, infraestructures, obra publica, ports, aeroports, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica, xarxa de gas, túnels, industries càrnies, químiques, cuines, depuradores de  piscines, cellers, etc. Fabricades amb diferents materials: acer inoxidable Aisi 304 o Aisi 316, acer galvanitzat en calent, acer electrozincat, fossa dúctil, alumini i composite.