Empresa


Polysitec® és una empresa amb una àmplia experiència en productes i processos industrials. Tots els materials, col·laboradors, empreses productives i companyies representades han estat seleccionades basant-se en la responsabilitat social, bones pràctiques, compromís mediambiental, qualitat, innovació, durabilitat i cost eficient. Les activitats de Polysitec són: el subministrament a l’engròs, la mediació i gestió comercial directe, així com el desenvolupament de nous sistemes i sinergies tècniques per a sectors estratègics.