Skateparks modulars HPL


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar solucions integrals per a skateparks amb elements modulars de HPL, adequats per a ser instal·lats en pistes de skate, rolling, BMX, parkour, scooter i altres esports urbans. Es recomana instal·lar-ho en zones esportives controlades i en zones no residencials. Si el soroll és un inconvenient els recomanem els Skateparks modulars de formigó prefabricat.→

  • Skateparks modulars homologats, fabricats amb estructura metàl·lica galvanitzada.
  • Amb superfície de rodadura de 24mm, panell monobloc HPL termo-conformat.
  • Superfície de rodadura reblonada a estructura metàl·lica galvanitzada.
  • Garantia legal del fabricant i ampliació de garantia comercial a convenir.
  • Certificacions de ACCM, (agencia para certificación de la Calidad y el Medio Ambiente).
  • Fabricació i instal·lació d’acord a la norma UNE-EN 14974:2006 +A1:2011
  • Solució integral, assessorament, dissenys, execució, enjardinaments, certificació de l’àrea, etc.