Pumptracks


Polysitec ® i el seu entorn els pot aportar solucions en disseny, millora i construcció de pistes lúdico-esportives, Pump Tracks. Es pot executar el projecte de manera integral “clau en mà”.

  • Ideals per als aficionats a la bicicleta, skateboards o patinets.
  • Amb acabat superficial de zahorra, grava fina compactada, formigó o asfalt, mínim manteniment.
  • És un nou format lúdico-esportiu amb una gran acceptació, apte per a totes les edats.
  • Queda integrat a l’entorn mediambiental i té un baix cost d’execució.