Paviments urbans


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments porcellànics per a zones urbanes i industrials, així com solucions personalitzades per a accessibilitat, senyalització, mobilitat i seguretat vial. Per a trànsit de vianants, voreres, cruïlles, guals, piscines, vestuaris, pàrquings, zones de frenat, carrils bici, espais peatonals, rampes, places, parcs, passeigs marítims, terres industrials, sector agropecuari, supermercats, llotges de peix, gasolineres, instal·lacions petrolíferes i químiques, etc.

  • Paviments ceràmics en tota la massa, compactes, antilliscants, certificats i anti-xiclets.
  • Amb una gran duresa, durabilitat, resistència a la compressió, a l’impacte i a l’abrasió.
  • Amb una mínima absorció d’aigua (<0,05%). Paviments dissipatius – ESD amb 10⁶Ω
  • Resistents a les glaçades, als productes químics, a les taques i és anti-bacteriològic.
  • Opcional senyalització amb LEDs solars, paviments calefactats anti-gel o neu.
  • Paviments dissenyats per a la reducció de la contaminació acústica urbana.

Més informació

 

-     Disponibilitat d’assessorament en el disseny i execució dels seus projectes     -