Paviments urbans


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar paviments urbans de material porcellànic tècnic tot massa, de pedra natural sinteritzada STONE20 Sns de 20mm de gruix i formigó sinteritzat SILENT12 Sc de 12mm de gruix. Sinteritzat és una barreja homogènia de minerals, sotmesos a alta pressió i a la temperatura de gairebé fusió (1.400ºC). Son paviments adients per fer servir a: voreres, rampes, guals, pàrquings, zones de frenat, places i avingudes, passeigs i ports marítims, zones aeroportuàries, gasolineres, platges de piscines, etc.

 • Dissenyats per millorar la qualitat de vida en els entorns urbans.
 • Dissenyats per facilitar-ne la neteja i reduir la contaminació acústica urbana.
 • Sense absorció d’aigua (<0,05%), no porosos i son dissipatius – ESD amb 10⁶Ω
 • Antilliscants, RD de 55 a 70; Classe 3 – R11 A+B+C (DIN 511130).
 • Anti-bacteriològics, anti-xiclets, calefactats per poder eliminar el gel o la neu.
 • Resistents a glaçades, a productes químics i a les taques classe 5 (UNE 10545-4).
 • Gran duresa, durabilitat, resistència a la compressió, a l’impacte i a l’abrasió.
 • Silent 12 Sc amb resistència a la flexió de 50 N/mm² (UNE 10545-4).
 • Silent 12 Sc amb força al trencament 5.020 N (UNE 10545-4).
 • Stone 20 Sns amb resistència a la flexió de 42 N/mm² (UNE 10545-4).
 • Stone 20 Sns amb força al trencament 11.050 N (UNE 10545-4).
 • Rajoles porcellàniques per paviments tàctils, podotàctils o tacto visuals.