Tapes formigó


Polysitec ® I el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades en tapes de formigó prefabricat, canalitzacions, tubs, comportes, arquetes, pous de sanejament, taps de reg i fornícules per a allotjament d’escomeses.

  • Tapes per a diferents tipus de càrregues de trànsit A15 – B125 – C250 – D400.
  • Tapes de formigó prefabricat homologades i normalitzades.
  • Tapes tipus HA – HF amb diferents geometries i dimensions.
  • Arquetes de formigó, resistents, lleugeres, versàtils, normalitzades.
  • Arquetes compatibles amb les diferents tapes de ferro fos, formigó, plàstic, etc.
  • Arquetes de tipus M – H – D/DM per telecomunicacions, sanejament, drenatges, enllumenat, etc.