Tapes alumini


Polysitec ® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades de tapes, sumiders i embornals d’alumini fos, per a comptadors, escomeses, claus de pas, sistemes de sanejament, drenatge, conduccions de fluid, desembussos, clavegueram, cisternes, obra publica, arquetes, etc.

  • Tapes estanques per a diferents tipus de de càrrega de transit, llises o per reomplir.
  • Tapes de tancament hermètic total, amb junta EPDM/NBR u amb altres materials.
  • Tapes no estanques per a comptadors, escomeses i altres tancaments verticals.
  • “Sumiders” de Alumini de fosa, pintat lacat d’acord a la petició del client.
  • Fabricació Nacional, amb Alumini certificat.