Tapes composite


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions de tapes composite fabricades amb poliuretà reforçat amb fibra de vidre, son antilliscants, estanques, lleugeres i resistents a la càrrega fins a D400, d’acord a la norma EN 124, es pot personalitzar el logotip. Tapes composite per encofrar, tapes per acoblar a tubs circulars i tapes amb arquetas que aguantan l’asfaltat amb calent a 200ºC. Les tapes composite s’instal·len a les estacions de subministrament de hidrocarburs, gasolineres, petroquímiques, ports, passeigs marítims, piscines, depuradores EDAR, obra civil, etc.

Link de Hermelock per descarregar las dades tècniques (Group BSI).