Tapes composite


Polysitec ® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades de tapes d’accés i arquetes fabricades amb material composite termoestable, per a les estacions de subministrament de hidrocarburs, gasolineres, petroquímiques, ports, piscines, etc. També tenim tapes de composite compatibles amb els marcs de fossa dúctil ja encofrats, (Endesa i Iberdrola). El composite termoestable es diferencia principalment dels composites termoplàstics amb polipropilè (PP), polietilè (PE), PVC, etc., que amb la calor els termoestables se endureixen.