Tapes fosa dúctil


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades en Fosa Dúctil: tapes de pou, tapes hidràuliques, tapes de servei, canals, reixes, embornals, voreres de fosa i boneres per a sistemes de sanejament, drenatge, conducció de fluids, desembussos, clavegueram, cisternes, obra pública, ports, aeroports, infraestructures, etc.

  • Tapes i reixes per a diferents càrregues de trànsit A15 – B125 – C250 – D400 – E600 – F900
  • Tapes de fosa dúctil antilliscants, per reomplir, amb xarneres i amb obertura assistida.
  • Tapes de fosa dúctil per gran obertures fins a 4500×1500, multi-tapes triangulars.
  • Fabricació Europea, es poden personalitzar amb el logo o inscripció desitjada.
  • Tapes homologades i certificades segons la norma UNE EN-124.

Link de Fonderies Dechaumont para descarregar els catàlegs.