Tapes i Reixes


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades en canalitzacions i sistemes de drenatge, tapes de registre per a arquetes, tapes d’accés i tancaments verticals. Tapes estanques o no, canals, canalines, claveguerons, boneres sifòniques, embornals, reixes, tapes assistides amb pistons de gas, per reomplir, antilliscants, etc. Per a la conducció de fluids, clavegueram, cisternes, pous, gasolineres, per a desembussos, infraestructures, obra publica, ports, aeroports, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica, xarxa de gas, túnels, industries càrnies, químiques, cuines, piscines, etc.

- MATERIALS –

Fosa dúctil  –  Acers inoxidables i galvanitzats  –  Alumini de fosa  –  Composite