Tapes i Reixes


Polysitec ® i el seu entorn els pot aportar diferents solucions personalitzades en canalitzacions i sistemes de drenatge, tapes de registre per a arquetes, tapes d’accés i tancaments verticals. Tapes estanques o no, canals, canalines, claveguerons, boneres sifòniques, embornals, reixes etc. Per a la conducció de fluids, clavegueram, cisternes, pous, gasolineres, per a desembussos, infraestructures, obra publica, ports, aeroports, xarxa ferroviària, xarxa elèctrica, xarxa de gas, túnels, industries càrnies, químiques, cuines, etc.


Acer Galvanitzat

Més informació

Acer Inoxidable

Més informació

g_rg_compo_01

Composite

Més informació


Alumini de fosa

Més informació

Formigó

Més informació

Fosa Dúctil

Més informació