Panell GMT llis


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar panells personalitzats per encofrats. És un panell composite monobloc termo consolidat, format per un nucli de PP escumat amb tecnologia pròpia, al qual s’hi termo consoliden unes pells de GMT conjuntament amb un film superficial de PP (Polipropilè) per a personalitzar l’acabat LLIS.

  • Resistència a l’abrasió: DIN 53799, el Polipropilè és 10 cops més resistent que el plywood.
  • Superfície de PP: Resisteix l’ALKALIS del formigó, 200-300 usos i segueixen funcionant.
  • Resistència impacte: Supera test d’impacte bola metall 100kg tirada de 2.5m d’altura.
  • Resistència i seguretat: Col·lapse o trencaments espontanis no són possibles, no és podreix.
  • Deflexió: L’adequada, no es deteriora, no perd les propietats mecàniques amb l’us.
  • Water resistant: Es poden clavar claus, foradar-lo, tallar-lo, la humitat no l’afecta.
  • Resistència ambiental: Resistència a els UV, <0.05% d’absorció d’aigua (7 dies-ISO DIS62).
  • Lleugeresa: Sempre pesa 600kg/m³ per a 12mm de gruix, el nucli és de cèl·lula tancada.
  • Avantatges: Per a zones humides, es neteja fàcilment, millora costos de logística i producció.
  • Fabricació: Per a empreses amb grans consums, és personalitza el gruix, color, rigidesa, etc.

Comentaris: El nombre de cicles d’encofrat està vinculat a les experiències de clients, això no constitueix cap garantia per part del fabricant ja que la quantitat d’usos, igual que en el cas del plywood, depèn molt del sistema d’encofrat i de la manipulació en l’obra. Aquest panell es pot reparar. L’ús de productes per facilitar el desencofrat és opcional, s’han obtingut resultats positius sense usar-lo.

Més informació al web de Polymerpark.de