Panell GMT antislip


Polysitec® i els pot aportar panells per a terres i “trampilles” de bastides. És un panell composite monobloc termo consolidat, format per un nucli de PP escumat amb tecnologia pròpia, al qual s’hi termo consoliden unes pells de GMT conjuntament amb un film superficial de PP per a personalitzar l’acabat antilliscant.

  • Resistència a l’abrasió: DIN 53799, Polipropilè és 10 vegades més resistent que el plywood.
  • Superfície antislip: DIN 51130 està en el nivell R12 (µ en sec = 0.85, µ en mullat = 0.70).
  • Resistència a l’impacte: Passa test bola impacte (bola de metall 100kg des de 2.5m d’altura).
  • Resistència i seguretat: El col·lapse o trencament espontanis no són possibles. No es podreix.
  • Deflexió: És adequat per utilitzar-lo i és més resistent que alguns dels panells tradicionals.
  • Resistència ambiental: Resistència UV, a l’aigua, <0.05% d’absorció d’aigua 7dies-ISO DIS62.
  • Lleugeresa: Sempre pesa 500kg/m³ per 10mm gruix. Nucli escumat, cèl·lula tancada i hidròfug.
  • DIBT alemany: D’acord a EN12810 / 12811, ambdues són aplicables als sistemes de bastides.
  • Avantatges: Per a zones humides, es neteja fàcilment, millora costos de logística i producció.
  • Fabricació: Per a empreses amb grans consums, és personalitza el gruix, color, rigidesa, etc.

Més informació al web de Polymerpark.de