Panell Poliuretà


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una àmplia gamma de panells termoestables. Els recomanem el panell estructural de poliuretà escumat de cèl·lula tancada (PU Foam), amb addició de fibres de vidre i reforços estructurals teixits o no teixits. Panells amb una excel·lent rigidesa, aïllament tèrmic i acústic. Són auto-extingibles, resistents a productes químics i a la humitat. No els afecta el calor, no absorbeixen aigua i no es podreixen, es poden pintar i enganxar. Són ideals per fer-los servir com a nucli estructural de panells Sandwich o altres fabricacions. Per carrosseries lleugeres, aviació, autobusos, ferrocarril, nàutica, remolcs, caravaning, eòlica, sector logístic, equipaments esportius, flight-box, ambulàncies, horse-trailers, paraments, envans, recobriments i proteccions per terres i paviments esportius, pavellons, estadis, pistes de gel, etc. Per a empreses amb grans consums es poden personalitzar espessors, rigidesa, acabats superficials, pesos específics, etc.