Gres porcellànic


Polysitec® i el seu entorn els pot aportar una estudiada i acurada selecció de materials, paviments, revestiments i altres recursos pel disseny. La llarga experiència i el coneixement acumulat de les nostres representades fa possible un assessorament seriós i disposar d’una àmplia selecció de representacions de materials ceràmics de firmes Italianes i Alemanyes, a més d’altres marques, parquets, complements i solucions per projectes d’edificació.

MASSIMA SURFACE, ABK, DURSTONE, MARAZZI, PROVENZA, ASCOT, CASALGRANDE PADANA, BIOSCARE, FONDOVALLE, SALVATORI, BISAZZA, GIARETTA, MIRAGE, HORUS ART, PATINA, SICHENIA, SKY, IMPRONTA, COTTO D’ESTE, KERLITE, VERSACE, PASTORELLI, VITROGRES, REFIN, KRONOS, DELCONCA, DOM, KROM, PETRACER’S, STONE HT, AGROB BUCHTAL ceràmica i façanes ventilades amb gres porcellànic… 

- Disponibilitat d’assessorament en el disseny i execució dels seus projectes -